LEO VAN LIEROP,  Dirigent

Leo van Lierop dirigeert het B-, Tutti- en het A-orkest.

Leo van Lierop, dirigent“Op mijn vijfde maakt ik voor het eerst kennis met het instrument ‘accordeon’. Mijn moeder speelde het ook. Ik hoorde de klank en wist dat ik dat ook wilde spelen. Zodoende kreeg ik mijn eerste accordeonlessen aan de muziekschool van Heerlen, in januari 1997. Carlo Plaum was mijn docent en zou dat 12,5 jaar blijven. Kleine jongens worden groot en na het VWO moest ik een studiekeuze maken. Het conservatorium had me altijd getrokken, daarom ging ik in gesprek met de directeur van de muziekschool over het volgen van een voorbereidend traject.

Laatstgenoemde moedigde dit van harte aan, maar vertelde meteen dat accordeon alleen niet genoeg was, ik moest er iets bij doen. Via een concert waar ik een hoornist begeleidde kwam ik in aanraking met een pianodocente, die me aanbood om les te geven. Zodoende had ik mijn ‘tweede instrument’ gevonden. Het voorbereidende jaar vorderde, ik raakte gewend met het melodiebasmanuaal van de accordeon en het toelatingsexamen kwam naderbij. Uiteindelijk werd ik voor zowel accordeon als piano toegelaten, maar mocht ik niet beiden tegelijkertijd gaan studeren; een schoolregel waar ik geen weet van had.

Daarom begon ik enkel met een accordeonstudie. Ik mocht piano nog wel als bijvak volgen. Na drie jaar piano merkte ik dat het toch niet helemaal mijn ding was. Mijn interesse lag veel meer bij de accordeon. Desondanks bleef de opmerking van de directeur in mijn achterhoofd hangen: ”Accordeon alleen is niet genoeg, je moet er iets bij doen”. In mijn derde jaar merkte ik dat het dirigeren mij erg interesseerde. In een impuls, maar na advies van een dirigent, besloot ik toelatingsexamen voor HaFa-Directie te doen en tot mijn verbazing werd ik aangenomen. In 2013 ben ik geslaagd voor mijn Bachelorexamen Accordeon klassiek en in 2015 ben ik geslaagd voor mijn masterexamen Accordeon als mijn Bachelorexamen Directie.

MAAIKE LIPS, docente

Maaike Lips dirigeert de Notenkrakers en verzorgt de accordeonlessen.

“Allereerst wil ik mij even aan u voorstellen: mijn naam is Maaike Lips (1986) en ik ben accordeondocente. Op 11 jarige leeftijd begon ik met het volgen van accordeonlessen aan de muziekschool van Haarlem. Daar kreeg ik, na een onderbreking, vanaf mijn 14e jaar les van Evert van Amsterdam. Vanaf mijn 15de jaar heb ik in één of meer accordeonorkesten gespeeld. 

Tijdens mijn conservatoriumtijd in Tilburg ben ik begonnen met lesgeven op privé basis. Toen door een ongeluk mijn stagedocente uitviel, heb ik voor een half jaar haar lessen overgenomen aan de muziekschool van Breda. Tevens viel ik een aantal maanden in als docente op de Haarlemse muziekschool. Hierdoor ontdekte ik mijn passie voor lesgeven. In de zomer van 2012 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium bij Gerie Daanen en Ronald van Overbruggen, met als hoofdvak klavieraccordeon en als bijvak knopaccordeon (C-griff). Verder zaten in mijn vakkenpakket: ensemble-leiding (het dirigeren van beginnersorkesten) en alle didactische vakken. 

Vanaf 2010 speel ik samen met Leo van Lierop. Wij vormen samen het “Duo D’Air”. Zowel met dit ensemble als solistisch heb ik verschillende prijzen gewonnen op concoursen. Momenteel ben ik bezig met een studie bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam. Ik leer daar theoretisch hoe bewegen en het leren van bewegen werkt en probeer dit toe te passen in mijn lessen en als ik zelf speel. In februari 2014 ben ik als docente begonnen bij Forzando.

Maaike Lips solo accordeonIk vind de wisselwerking tussen individuele accordeonles en het spelen in een orkest erg belangrijk.

Hiervoor zijn een aantal redenen:
— Spelen in een orkest werkt motiverend en je kunt er dingen ontwikkelen die binnen een accordeonles minder snel geleerd worden, zoals ritmisch spelen, doorspelen als er iets fout gaat en samenspelen.

— Daarnaast helpt de les om de individuele vaardigheden te vergroten of bij te houden, waardoor het niveau van het orkest kan groeien.

In mijn lessen werk ik leerling gericht d.w.z.  dat we samen doelen bepalen om in de lessen naar toe te werken. Ook de muziekstijlen worden in overleg vastgesteld.

Op deze wijze hoop ik bij Forzando te kunnen bijdragen aan een stijgend niveau van de orkestleden en de opleiding van beginnende leden. Uitgangspunt hierbij is voor mij: veel speelplezier.”